Friday, November 5, 2021

Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease in complex with protease inhibitor PF-07321332

Yao Zhao, Chao Fang, Qi Zhang, Ruxue Zhang, Xiangbo Zhao, Yinkai Duan, Haofeng Wang, Yan Zhu, Lu Feng, Jinyi Zhao, Maolin Shao, Xiuna Yang, Leike Zhang, Chao Peng, Kailin Yang, Dawei Ma, Zihe Rao & Haitao Yang 

Protein Cell, 2021

https://doi.org/10.1007/s13238-021-00883-2Oncogenic KRAS G12C: Kinetic and Redox Characterization of Covalent Inhibition

Minh V. Huynh, Derek Parsonage, Tom E. Forshaw, Venkat R. Chirasani, G. Aaron Hobbs, Hanzhi Wu, Jingyun Lee, Cristina M. Furdui, Leslie B. P...